Stichting Bijstands Kind

 

"Stichting Bijstands kind Nederland zet zich in voor kinderen uit bijstand gezinnen in Nederland.

Wij als stichting weten maar al te goed dat het in Nederland echt hard nodig is.

 

Op dit moment leven in Nederland gezinnen met lage inkomens.

Ongeveer 387.000 kinderen leven in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.

Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school, sportschool een vereniging en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk in de kou.

 

"Meedoen" op school, sportschool of vereniging en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de kans om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van pestenrijen en krijgen dan gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit."

 

Laatste Nieuws !


ONKY DONKY

Ben jij tussen de 3 en 12 jaar en je bent al een langen tijd niet op vakantie geweest.

Geen weekendje weg.

of je kan door een ziekten of door de dagelijkse thuis problemen niet eens een dag even genieten.

meld je dan aan bij ons wij zijn op zoek naar 20 kinderen voor een volledig dag je uit naar het

Onky Donky huis www.onkydonky.nl