Vriend worden

 U wordt vriend voor een jaar

vriend zijn kost 5,- euro per maand

vriend zijn duurt een jaar

Informatie/Meer weten?

 

Voor meer informatie en om samen aan de slag te gaan,

kunt u contact opnemen met Henk Kersten van de afdeling Marketing.

U kunt hem mailen via sbkn@hotmail.nl of bellen op 0647002355.

 

Geef met je testament

Stichting bijstands kind Nederland in uw testament.

U kunt na Uw overlijden onze kinderen een "Hemels Geschenk" geven, door Stichting bijstands kind Nederland in Uw testament op te nemen. Dit kan op twee manieren:

 

Middels nalaten

U benoemt hierbij één of meerdere personen tot erfgenaam. Zij ontvangen ieder een gedeelte van Uw complete vermogen. U geeft per persoon of organisatie aan welk percentage zij ontvangen. Deze percentages mogen verschillen. U kunt er ook voor kiezen Stichting bijstands kind Nederland als enig erfgenaam te benoemen.

 

Middels legateren

Met een legaat laat U een vast bedrag of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of een huis, na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan Stichting bijstands kind  Nederland legt U heel precies vast wat stichting bijstand kind Nederland krijgt.

Uw nalatenschap aan een goed doel, dus ook aan Stichting bijstand kind Nederland, is geheel vrij van successierechten. Alles wat U nalaat, komt volledig ten goede aan onze kinderen . Zo maakt U onze kinderen tot Uw erfgenaam.

 

KRINGLOOP WINKELS

Doneer oude spullen aan ons en wij zorgen er voor dat ze weer een tweede kans krijgen. Zo helpt U niet alleen ons maar ook Uw mede mens die het niet zo breed heeft en U helpt het milieu.

Onzen Kringloop winkels die ons steunen zijn:

Kringloopwarenhuis Nederland

U vind deze winkel in

Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring

 Stichting bijstands kind Nederland heeft een nieuw concept: de sponsor / vriend . U kunt dan Uw donatie direct koppelen aan een sponsorbord of vriend vermelding. U weet dus precies waar Uw geld naartoe gaat!

 

1 x  per jaar - 250 euro

 

Wat sponsort U ?

Een reclamebord in onze kringloopwarenhuis voor Stichting bijstands kind Nederland.

Wat is onze tegenprestatie?

U ontvangt een foto van Uw bord.

U krijgt een vermelding op de Wall of fame.

 

Naast financiële steun is Stichting Bijstands kind schenkingen in natura.

Denk hierbij aan materiële schenkingen. 

Schenkingen in natura zijn altijd welkom en dienen een goed doel.
Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar :

- springkussens voor speeldagen
- vervoer middelen ons promotie team
- marktkraam / beurstent  
- promotie voor een marktkraam

 

leggen flessen bon

Schenk ons U lege flessen bon.

Hier steunt U ons mee en het kost U een klein bedrag.

Kleine moeite een heel groot gebaar!!

 

 

 

Het verkoop van promotiemateriaal

Bij het verkoop van promotiemateriaal kunt u denken aan het verkoop van wenskaarten en/of gadgets deur aan deur. Door de aanschaf van dit promotiemateriaal kunt u ook onze Stichting helpen.

 

 Doneer een klein bedrag

van 0,10,-cent tot ?????

Op ING Rekening

NL83INGB0008231692

denk aan onze kinderen!!  DANK U !