Missie

Stichting Bijstands kind is een kinderhulporganisatie die zich passievol inzet om zoveel mogelijk middelen in te zamelen voor kinderen die in Nederland in armoede leven,

door hen met onze hulp een gedegen toekomstperspectief te bieden. Kinderen die,

door welke omstandigheden dan ook,

onder de armoedegrens terecht zijn gekomen moeten kunnen rekenen op onze steun. 

Wij trachten dit te bereiken door het werven van donateurs, wervingsacties, verkoop van wenskaarten door scholieren, verenigingen en andere betrokkenen,

Kringloopwinkel verkoop, EN U.

En werken we samen met meerderen Stichtingen in Nederland en buitland

 

Klik hier:

Onder op waarom  zijn wij er

Voor meer uitleg.