Waarom zijn wij nodig.

 

 

 

Bijstandsgezin heeft 5 euro voor sport en uitgaan            

Een bijstandsgezin met twee kinderen houdt maandelijks vijf euro over voor cadeautjes, sport en uitgaan.

De kinderbijslag en het kindgebonden budget voldoen dus niet om de extra uitgaven die bij kinderen komen kijken te dekken, concludeert het Nibud  uit cijfers die het instituut voor budgetvoorlichting op een rij heeft gezet in het Budgethandboek 2015.

Nu dat vijf euro is, betekent dat volgens het Nibud dat kinderen niet naar verjaardagen van vriendjes kunnen, geen geld hebben om te sporten en geen bijdragen voor schooluitstapjes kunnen betalen.

Sociaal

Het kost een gezin minstens 244 euro per maand om op een normale manier sociaal mee te kunnen draaien, stelt het Nibud. De bijstandsuitkering voor een gezin is net zo hoog als voor een stel zonder kinderen, namelijk 1256 euro.

De kosten voor kinderen moeten worden gedekt met de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Als ook andere toeslagen mee worden gerekend heeft een gezin maandelijks 1811 euro aan inkomsten.

 

Vaste lasten

Dat dit niet meer genoeg is, komt volgens het Nibud doordat de vaste lasten de afgelopen vijf jaar sterk zijn gestegen. Aan vaste uitgaven gaat bij gezinnen in de bijstand bijna 45 procent van het inkomen op door hogere huur- en energiekosten.

Aan verzekeringen zijn bijstandsgezinnen twintig procent van hun inkomen kwijt, mede door het verhoogde eigen risico bij de zorgverzekering.

Bijstand

Het Nibud is bezorgd dat steeds meer Nederlanders een minimuminkomen hebben. Vooral voor kinderen zou het slecht zijn als zij niet aan sociale activiteiten kunnen deelnemen omdat dat invloed zou hebben op de rest van hun leven. Eind vorig jaar zaten 325 duizend mensen in de bijstand. Binnen die groep vallen 37 duizend gezinnen.

Om van de bijstand rond te kunnen komen, moeten mensen goed hun hand op de knip kunnen houden, alle toeslagen weten aan te vragen en geen schulden hebben. Ook moeten zij volgens het Nibud door de gemeente worden ondersteund.